Introductie

Texel, sinds 2016 kom ik daar op zijn minst 1 keer per jaar, vaker meerdere keren. Vrijwillige vogelwacht bij Staatsbosbeheer. Wat je allemaal tegenkomt als je 24/7 in de natuur bent is onvoorstelbaar. Je leert in korte tijd de vogelpopulatie kennen in je directe omgeving. Je ziet het landschap gedurende de jaren veranderen (van kale plekken tot natte duinvaleitjes met Groenknolorchis bijvoorbeeld) en helaas ook achteruitgaan. De Kommavlinder was nog geen 8 jaar geleden een vrij normale verschijning. In 2022 hebben we de soort in onze week niet meer gezien. Oef... dat je dit in zo'n korte tijd kunt ervaren is echt schokkend.

CC-BY-4 Gerrit Hendriksen
CC-BY-4 Gerrit Hendriksen
CC-BY-4 Gerrit Hendriksen
CC-BY-4 Gerrit Hendriksen
CC-BY-4 Gerrit Hendriksen
CC-BY-4 Gerrit Hendriksen
CC-BY-4 Gerrit Hendriksen
CC-BY-4 Gerrit Hendriksen
CC-BY-4 Gerrit Hendriksen
CC-BY-4 Gerrit Hendriksen
CC-BY-4 Gerrit Hendriksen